حمایت دبیر مجمع تشخیص مصلت نظام از مواضع انقلابی دکتر روحانی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن نکوهش رفتار نفرت انگیز رئیس جمهور آمریکا، از مواضع اخیر دکتر حسن روحانی حمایت کرد.
دکتر محسن رضایی، عصر روز یکشنبه 31 تیرماه در صفحه شخصی خود در  توئیتر نوشت:
ترامپ به  نماد نفرت  بین المللی ازچین  تا اروپا و کانادا ومکزیک تبدیل شده است.راه مهار  ترامپ، برخورد انقلابی وقاطعانه بااوست.مواضع اخیر آقای روحانی در این باره  قابل تقدیر است.