در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع برگزار شد: اولین نشست تخصصی جمهوری اسلامی ایران؛ سرمایه ها و چالش ها

اولین نشست تخصصی جمهوری اسلامی ایران؛ سرمایه ها و چالش ها، صبح دوشنبه 19 شهریورماه97 در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع برگزار شد.
در این نشست، مهندس محمدرضا باهنر و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایراد سخنرانی پرداختند.
همچنین دکتر محمدابراهیم مداحی، جانشین دبیر مجمع در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع، به تفاوت راه های توسعه یافتگی در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: هر کشور متناسب به آمایش سرزمینی، ظرفیت ها و چالش هایش، راه توسعه خود را انتخاب می کند. راه پیشرفت ایران اسلامی، نخبگانش است که متاسفانه رابطه آنها با مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر، به درستی تعریف نشده است.
وی افزود: از پانصد سال پیش به این طرف، یعنی پس از صفویه، هیچ وقت فراتر از مرزهای رسمی کشورمان اعمال قدرت و تاثیرگذاری نداشته ایم. نباید دچار غفلت از پارادایم اقتصاد دانش بنیان شویم.
رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع گفت: باید ارتباط میان مراکز پژوهشی نهادها حاکمیتی و مراکز آموزشی کشور را با یکدیگر مرتبط کنیم. پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع در دوره جدید، در پی پیوند بیشتر با سایر پژوهشکده ها و دانشگاه های کشور است. کنسرسیوم این مراکز می تواند به حل چالش ها کمک کند.
دکتر احمدی، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فرا گرفتن کلان نگری یک پیشرفت است و بلوغ مراکز تحقیقاتی ما همکاری آنها برای حضور فعالانه نخبگان در حل مشکلات است.
این نشست با همکاری مرکز پژوهش های استراتژیک مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی به میزبانی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.