دیدار رئیس مجلس نمایندگان اقوام و هیأت پارلمانی کشور بوسنی و هرزگوین با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی