سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام: مصوبه امروز حاصل تلاش دبیرخانه و کمیسیون های مجمع است/مصوبه مجمع در جهت رعایت حقوق اقلیت ها و انسجام ملی بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رای امروز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به طرح حضور اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهرها، حرکت در جهت مصالح نظام و پاسخ به خواسته های اقلیت دینی دانست.

سید محمد صدر، با اشاره به اینکه موضوع اقلیت های دینی، یک بحث کیفی و فراتر از بحث تعداد و کمیت اقلیت هاست گفت: این کیفیت در بحث داخلی و بین المللی برای ما اهمیت دارد. در داخل کشور، توجه به اقلیت ها و حقوق این شهروندان، انسجام ملی را تقویت می کند و در عرصه بین الملل، از بعد رعایت حقوق بشر و موضوعات مطرح در مجامع جهانی، دارای اهمیت است.

وی افزود: این مصوبه بسیار خوب و در جهت منافع ملی ما بود. بررسی این موضوع حدود چهار ماه در کمیسیون ها در مجمع و دبیرخانه زمان برد و مصوبه مجمع حاصل این تلاش ها است که امروز نتیجه داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع حضور و انتخاب آقای سپنتا نیکام در شورای شهر یزد، تنها به اقلیت زرتشتی محدود نمی شود و معتقدم که این رای مجمع، بر نگاه و انگیزه سایر اقلیت های کشور، چه اقلیت های دینی و چه اقلیت های مذهبی و قومی تاثیر مثبت دارد. این مصوبه مجمع، خنثی کننده بسیاری از توطئه ها از جمله تلاش های رئیس جمهور آمریکا برای به انزوا کشاندن و فشار بر ایران است.