نسخه چاپي

کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برگزار کرد:

نشست تخصصی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاست های کلی کشاورزی"

نشست تخصصی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاست های کلی کشاورزی" روز شنبه 23 شهریور ماه در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برگزار تشخیص مصلحت نظام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ پنجمین جلسه ارائه پروژه تحقیقاتی" ارزیابی سیاست های کلی کشاورزی" با موضوع بررسی میزان تحقق سیاست چهارم با حضور رؤسا و دبیران کمیته های کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مجری پروژه ضمن تفسیر سیاست مذکور، به اجمال فرآیند ارزیابی، گردآوری آمار و داده های مرتبط و چالش های موجود در این خصوص را تشریح نمود. سپس به تبیین شاخص های کیفی و کمی منبعث از سیاست چهارم و تفسیر داده ها و نمودارهای این شاخص ها پرداخت.
در بخش دوم این جلسه مجری طرح با ارائه ویژه داده ها و نمودار های مربوط به شاخص "ضریب نفوذ تحقیقات بخش کشاورزی" و سهم این تحقیقات در " افزایش بهره وری بخش کشاورزی" به تشریح وضعیت موجود کشور در این بخش پرداخت و حاضرین به طرح سؤولات و ابهامات اقدام نمودند.
در این نشست با تأکید بر گستردگی حجم تحقیقات انجام شده در بخش کشاورزی و نیز پیش بینی یک ساختار دقیق به عنوان "سازمان آموزش، تحقیق و ترویج" در جهت ایجاد اتصال بین حلقه های ایجاد بهره وری در این حوزه، بر وجود تناقضات و انحراف در تخصیص و تأمین اعتبارات پژوهشی طی سنوات گذشته تأکید ویژه شد.
در نهایت جناب آقای دکتر محسنی رئیس کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن بیان مختصری از اقدامات قابل توجه صورت گرفته در زمینه ارتقاء دانش و بست علمی، بر ضعف کشور در انتقال این دانش به مزرعه و در حقیقت عدم موفقیت در بخش های ترویج و آموزش دانش نوین در حوزه کشاورزی تأکید نموده و به تبیین ملاحظاتی در خصوص ضرورت "بازنگری سیاست های کلی کشاورزی" از منظر محتوایی و اجرایی پرداختند. در نهایت مقرر شد: مجری طرح در گزارشی مجزا ضمن اخذ آمار و داده ها از منابع گسترده تر از جمله وزارت علوم در راستای تحلیل ریشه های عدم تحقق این بند از سیاست های کلی کشاورزی اقدام مضاعف نماید.

  • تاریخ درج خبر :
  • يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨ - ١٦:٥٣
  • کد خبر :
  • ١٠٢٢

خروج