نسخه چاپي

در جلسه ی کمیته حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فناوری بررسی شد:

تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، جامعه و فناورهای آینده

جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی با محور تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، جامعه و فناورهای آینده، 16 شهریور1398 با حضور رئیس کمیسیون، رؤسا و دبیران کمیته ها، در سالن نشست های این کمیسیون برگزار شد.

 


در این جلسه، ابتدا رئیس کمیسیون و هر یک از اعضای حاضر در جلسه ضرورت توجه به موضوع های اولویت دار پیش روی کمیسیون پرداختند. سپس، دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری، رئیس کمیته حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فناوری، با اشاره به اهمیت و ضرورت های انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) در ایران، موضوع مذکور را طبق دستور جلسه ارائه کرد.  
دکتر کیانی بختیاری در ادامه با تأکید به ضرورت توجه جدی به این بحث در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در کشور، افزود: بحث تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم(Industry 4.0)، جامعه 5 (Society 5.0)، از موضوعات بسیار پراهمیتی است که آینده ی کشور را بسیار تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

وی در ادامه این بحث افزود: مفهوم تحول دیجیتال فراتر از فن آوری اطلاعات(ICT) و فضای سایبر و یا مجازی و... است، در تحول دیجیتال سخن از یک دگرگونی اجتماعی عمیق است.
سپس در ادامه این جلسه، هر یک از اعضاء ضمن ارائه ی دیدگاه ها و نظرات خود، بر اهمیت توجه بیشتر به این موضوع در جلسات آتی، تأکید کردند. سپس دکتر کیانی بختیاری به جمع بندی مباحث ارائه شده از سوی اعضاء پرداخت و گفت: ما بیشتر به تکنولوژی هراسی دچار شده و کشور در این زمینه ها برنامه و راهبرد مشخصی ندارد.
وی افزود: در ایران فرصت ها و استعدادهای فراوانی برای تحقق این مهم وجود دارد که متاسفانه با وضعیت حاضر، هم فرصت ها را از دست می دهیم و هم تهدیدها را به راحتی پذیرا می شویم.

در پایان جلسه مهندس میرسلیم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی، پس از  مباحث مطرح شده، به جمع بندی نهایی آن پرداخت و با توجه به اهمیت بحث و مطالب ارائه شده تاکید کردند جمع بندی مطالب ارائه شده در کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨ - ٢٢:٤٦
  • کد خبر :
  • ١٠٢٣

خروج