نسخه چاپي

کمیسیون زیربنایی و تولیدی برگزار کرد:

نشست تخصصی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاستهای کلی کشاورزی"

هفتمین جلسه ارائه پروژه تحقیقاتی" ارزیابی سیاستهای کلی کشاورزی" با موضوع بررسی میزان تحقق سیاستهای هفتم و هشتم با حضور رؤسا و دبیران کمیته های تخصصی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجری طرح در روز شنبه 13مهرماه در راستای وظایف و فعالیت های کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد.

 

 به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ در این جلسه ابتدا مجری پروژه ضمن تفسیر سیاست های هفتم و هشتم به تفکیک فرآیندهای ارزیابی، جمع آوری داده های و آمار مرتبط و چالشهای موجود را با محوریت اهداف سیاست های مورد بررسی، تشریح نمود. سپس ضمن تبیین شاخصهای کیفی و کمی منبعث از این سیاستها به صورت مجزا به تفسیر آنالیزهای انجامشده دادهها و نمودارهای مرتبط با شاخص های منبعث از هر سیاست پرداخت.

در بخش دوم این جلسه مجری طرح ضمن تشریح اهداف کمی منبعث از بند هفتم از سیاست ها با ارائه ویژه داده ها و نمودارهای مربوطه به تفصیل سهم این تحقیقات در ارتقاء شاخصهای "حمایت از تولید کننده(PSE)، حمایت از خدمات زیر بنایی(GSSE)، کل حمایت‌ها(TSE)، سهم حمایت از تولید کننده از کل حمایت‌ها و رابطه مبادله قیمتی بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های صنعت و خدمات" و اثرات و پیامدهای آن بر فرآیند حمایت از بخش کشاورزی و بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌های اقتصادی پرداخت. 

در بخش سوم نیز فرآیند ارزیابی سیاست هشتم تشریح شد و به تفسیر داده ها و نمودارهای مرتبط با اهداف کمی" تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی و توسعه فعالیت‌های زیربنایی کشاورزی" منبعث از اهداف کیفی" تحقق خودکفایی و توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی " به نظر حضار رسید. در این راستا مدعوین به طرح سؤولات، ابهامات و نظرات موافق، مخالف و نقطه نظرات کارشناسی اقدام نمودند.

در این نشست ضمن تأکید بر لزوم "حمایت هدفمند و مؤثر از بخش کشاورزی" و "توسعه زیرساختهای کشاورزی" به عنوان راههای گریز از مناقشات موجود، بر "ضعف کشور در اجرای صحیح و دقیق سیاستها، برنامههای اجرایی و عدم الزام اجرایی به قوانین منتج از آنها" به عنوان مهمترین علل عدم تحقق حداکثری بندهای مورد بررسی سیاستهای کلی کشاورزی؛ تأکید ویژه شد.

در نهایت دکتر احمد محسنی رئیس کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن جمعبندی نظرات طرحشده به تبیین نقش حیاتی بخش کشاورزی و جنبه های اثر آن بر حفاظت محیط زیست، رونق تولید داخلی و استقلال غذایی و ملاحظاتی در خصوص نحوه "حمایت های سایر کشورها از بخش کشاورزی در مقابل سایر بخشهای اقتصادی جهت ایجاد قدرت رقابت با آن بخشهای" پرداختند.

ایشان با بیان مختصری از روند دو دهه اخیر حمایتهای ویژه کشور در قالب پرداخت یارانه نقدی، کاهش قیمت، تسهیلات بلاعوض و توسعه زیرساختی از بخش کشاورزی با منبع صندوق توسعه ملی، بر لزوم حمایت هدفمند و مؤثر از بخش کشاورزی تأکید مجدد فرمودند.

بر این اساس مقرر شد؛ در راستای "بازنگری سیاستهای بخش کشاورزی" مجری طرح ضمن به روز رسانی داده ها، با رعایت نقطه نظرات کارشناسی طرح شده در این نشست، در گزارشی جامع و مجزا به "تحلیل ریشه های عدم تحقق سیاست های کلی کشاورزی" اقدام مضاعف نماید.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨ - ١٤:٣٣
  • کد خبر :
  • ١٠٤٠

خروج