نسخه چاپي

برگزاری ششمین جلسه کارگروه تدوین شاخص های نظارت بر اجرای سیاست های کلی سلامت

تاکید حسین مظفر بر لزوم تلاش همه جانبه در راستای تحقق بند 9 سیاست های کلی سلامت

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع گفت: بر اساس سیاست های کلی سلامت پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد مردم و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان باید به جایی برسد که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، حسین مظفر در حاشیه ششمین جلسه کارگروه تدوین شاخص های نظارت بر اجرای سیاست های کلی سلامت  با اشاره به فراخوان دولت مبنی بر اجباری شدن بیمه سلامت اظهار داشت بر اساس بند9 سیاست های کلی سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با اهداف همگانی ساختن بیمه پایه درمان و پوشش کامل آن توسط بیمه ها برای آحاد مردم، ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی، تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی و در نهایت تقویت بازارهای رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی صورت گرفته که انتظار می رود  ضمن مشارکت مردم در این فرآیند، امکان بهره مندی آحاد جامعه از خدمات پایه درمان فراهم شده و دغدغه های اولیه مقام معظم رهبری و سیاستگذاران مجمع در خصوص همگانی شدن بیمه های پایه برطرف شود.

عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد فرآیند ارائه شاخص های وضعیت مطلوب تحقق کامل سیاست های کلی سلامت و تببین وضع موجود بهداشت و درمان کشور در کمیته اجتماعی، بهداشت و سلامت دبیرخانه مجمع آغاز شده و کارگروه های تخصصی به همین منظور تشکیل شدند که نظرسنجی از صاحبنظران و دستگاه های مرتبط در راستای نظارت بر اجرای سیاست های کلی سلامت در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است که الزام کمیته های تخصصی و مسئولین کارگروه های پژوهشی به نظرسنجی فراگیر در راستای  بهره مندی از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران، از جمله مأموریت هایی است که با آغاز به کار مظفر در سمت رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است.

  • تاریخ درج خبر :
  • سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨ - ١٤:١٤
  • کد خبر :
  • ١٠٤٤

خروج