سه شنبه 23 مرداد 1397 - 0:0
حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش ملی مدیران و متخصصان شرکت های تولیدکننده دانش و فناوری
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام