شنبه 8 دی 1397 - 0:0
مجلس بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارگ
اداره کل روابط عمومی و تبلیغات