نسخه چاپي

ابتکار دبیرخانه مجمع تشخیص برای مشارکت‌طلبی از مردم و صاحبنظران

تبلور رویکرد جمع‌سپاری دبیرخانه مجمع در سامانه نجم

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در راستای انجام ماموریت های قانونی خود از طریق رویکرد "جمع سپاری" از ظرفیت‌های ارزشمند فکری، تجارب مدیران اجرایی، دانش پژوهشگران مراکز علمی-راهبردی کشور نظیر اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و استادان صاحبنظر دانشگاهی در کنار نظرات عموم مردم، استفاده می نماید.

 

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ میثم مظفر رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع گفت: در راستای جمع سپاری و مشارکت جویی نخبگان در امر سیاست پژوهی ، سامانه ای با عنوان "نجم"؛ نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع، طراحی و آماده بهره برداری گردیده که در روز ۱۶ شهریور ماه با حضور مدیران اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی راهبردی برتر کشور رونمایی می‌شود.

وی افزود نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع درحقیقت مکمل فرایند سیاست گذاری سنتی است و پای طیف وسیعی از نخبگان را به عرصه سیاستگذاری کشور باز نموده و ازسویی سیاستگذاران و حکمرانان را به واقعیت های عینی جامعه نزدیکتر می کند و از سویی دیگر شهروندان و ذینفعان سیاستها را در امور حائز اهمیت کشور دخیل می نماید و فرصت تازه ای را برای جاری شدن صدای مردم و نخبگان در عرصه سیاستگذاری ارائه می نماید .

وی افزود اولین موضوع جمع سپاری دبیرخانه مجمع، مشارکت در تدوین "سیاست های کلی حاکم بر برنامه هفتم توسعه کشور " است که همزمان با آغاز بکار سامانه نجم، امکان بارگذاری پیشنهادات سیاستی به مدت یکماه فراهم می شود.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • چهارشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٩ - ١٠:٤٦
  • کد خبر :
  • ١٣٣٢

خروج