نسخه چاپي

در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع صورت گرفت:

برگزاری اولین جلسه کارگروه حمایت از تولیدملی و تاب آوری صنعتی

اولین جلسه کارگروه حمایت از تولیدملی و تاب آوری صنعتی در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برگزار شد.

 


به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، روز شنبه 7دیماه1398 اولین جلسه کارگروه حمایت از تولیدملی و تاب آوری صنعتی با حضور مهندس میرسلیم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برگزار شد.
در این نشست، که با حضور جمعی از مدیران و فعالان صاحبنظر در حوزه مدیریت تولیدات داخلی و میزبانی کمیته حمایت از تولیدملی، صعنت، معدن و فناوری برگزار شد، اعضای کارگروه پس از مرور سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه، 7راهبرد وزارت صمت برای رونق تولید و مرور تجربه تشکیل نمایشگاه ساخت ایران و بازخوانی توصیه های رهبر معظم انقلاب به دستگاه های حکومتی برای حمایت از تولید ملی، به کارکرد و نقش کارگروه حمایت از تولیدملی و تاب آوری صنعتی در رصد سیاست های کلی و اخذ گزارش از دستگاه های اجرایی و تحلیل بر اساس شاخص ها و ارائه پیشنهاد برای تعیین سیاست های کارا و موثر جدیدتر اشاره کردند.
در ادامه مهندس سید مصطفی میرسلیم، با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری، گفت: انتخاب این عنوان برای سال، ایجاب می کند که در مجمع و این کمیسیون اقدامات نتیجه بخشی را ساماندهی کنیم و گزارش عملکرد عملیاتی دستگاه های مختلف را دریافت و پایش کنیم تا مشخص شود که آیا سیاست های کلی در بخش حمایت از تولید ملی را به طور کامل اجرا کرده اند یا اگر در اجرای این با مشکلاتی روبرو شده اند، آن مشکلات چه بوده است؟
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی افزود: باید برخی نواقص سیاست های کلی که برای هر بند و عبارت آن، کار اندیشه ای فراوان و زحمت کشیده است، مشخص شود و برای تحلیل میزان تحقق یا عدم تحقق باید شاخص هایی را مشخص کنیم.
وی گفت: حمایت از تولیدکننده ها مستلزم برنامه و اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت است و برای جلوگیری یا کاهش اثربخشی تحریم ها، تهمیداتی را اندیشید و مشخص کرد که برای جذب تولیدات داخلی چه برنامه ای داریم و برای فروش محصولات در بازارهای جدید چاره اندیشی کرد.
در پایان مقرر شد جلسات کارگروه حمایت از تولیدملی و تاب آوری صنعتی، به منظور ارائه سیاست های گذشته و وجوه اشتراک و همپوشانی سیاست های کلی در موضوع تولیدات داخلی و شناخت بازیگران مسئول در تحقق این سیاست ها و شاخصگذاری این سیاست ها و تعیین ساختار پایش گزارش ها، به طور هفتگی و منظم برگزار شود.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • دوشنبه ٢٣ دی ١٣٩٨ - ١٦:٥٣
  • کد خبر :
  • ١١٢٥

خروج