نسخه چاپي

در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برگزار شد

نشست مشترک با اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در خصوص بازنگری سیاست‌های کلی انرژی

نخستین نشست مشترک شورای بازنگری سیاست‎های کلی انرژی با اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها به ریاست دکتر حمید راشدی، رئیس کمیته انرژی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و رؤسای کارگروه‌های شورای راهبری بازنگری سیاست‌های کلی انرژی برگزار شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در ابتدای این جلسه آقایان دکتر راشدی و دکتر باقری مقدم به لزوم بازنگری سیاست‌های کلی انرژی و همکاری میان کمیته انرژی با اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در جهت تقویت همه‌جانبه بازنگری این سیاست‌ها اشاره کردند. سپس دبیر کمیته انرژی، گزارشی از روند کلی فرآیند بازنگری سیاست‌ها و کارگروها، نتایج به دست‌آمده را ارائه نمود تا نمایندگان اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها با فرآیند و روش‌های موجود در بازنگری سیاست‌ها آشنا شوند.

در ادامه، فرآیند استخراج رویکرد غالب از مصاحبه خبرگان انرژی توسط کارگروه تعیین رویکرد شرح داده شد. در این ارائه به رویکردهای منتخب که طی مصاحبه با 35 نفر از خبرگان انرژی کشور و در طول ماه‌های گذشته تهیه شده بود و نتایج آن مصاحبه‌ها پس از کدگذاری و بررسی علمی، به صورت 4 رویکرد مشخص، اشاره شد.

همچنین در این نشست، هر یک از نمایندگان اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها به ارائه نظرات خود درباره فرآیند بازنگری، فرآیند تعیین رویکرد و رویکردهای استخراج شده پرداختند و موارد دارای ابهام توسط کارگروه تعیین رویکرد پاسخ داده شد.

در پایان این جلسه، کارگروه تعیین رویکرد با توزیع پرسشنامه‌ای درباره ارتباط عوامل تأثیرگذار بر بخش انرژی و زیربخش‌های انرژی با یکدیگر، زیربنای کمی‌سازی نتایج هر رویکرد و تکمیل آن‌ها را بنا نهاد تا در آینده مشخص شود که هر رویکرد، چه نتایج منفی و مثبتی به دنبال خواهد داشت.

  • تاریخ درج خبر :
  • سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨ - ١٥:٥١
  • کد خبر :
  • ١١٣٧

خروج