نسخه چاپي

پرونده «گام دوم انقلاب»

غلبه بر چالش‌های اقتصادی در گام دوم انقلاب

بیانیه‌ گام دوم انقلاب از چند بخش اصلی تشکیل شده است که لازم است بخش‌های مختلف آن مورد تدقیق و توجه قرار گیرد. بخشی از این بیانیه درخصوص ارزیابی 40 سال گذشته است و نشان‌دهنده‌ این است که ملت ایران در آن روزگار چطور بدون وابستگی به شرق و غرب و در چه شرایطی انقلاب کردند.

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif