وظایف و ماموریت ها 

  
1)  برقراری ارتباط، هماهنگی و همکاری با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی و ایجاد کانون تفکر و نخبگان به منظور بهره‌مندی از تجارب و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و امکانات در راستای تبیین، ترویج، تسریع و تحکیم راه‌های تحقق اهداف سندچشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام.
2)  بررسی کارشناسی در مورد موضوعات ارجاع شده به کمیسیون و ارائه نظریه‌ها و پیشنهادهای مستند به نحوء جامع و مانع، با امعان نظر به کلیه ابعاد و آثار متصور در سطح کلان.
3)  انجام بررسی‌های کارشناسی به صورت مستمر به منظور فراهم ساختن زمینه‌ها و شرایط لازم جهت تصمیم‌گیری مؤثر و به موقع کمیسیون‌های اصلی مجمع و ارائه راهکارهای مناسب در امور ارجاعی از سوی رییس و دبیر مجمع.
4)  تأمین و ارایه پیشنهادات کارشناسی در زمینه امور محوله از سوی رییس و دبیر مجمع در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.
5)  راهبری و مدیریت برنامه‌های تبیینی و ترویجی و تبلیغاتی و فعالیت‌های مرتبط با آگاهی بخشی، آموزش، ترویج و ایجاد باور و عزم‌ملّی و مشارکت آحاد جامعه و مسئولین در راستای تحقق سندچشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.
6)   پیشنهاد عناوین و موضوعات سیاست‌های کلی نظام جهت طرح در مجمع.
7)  تشکیل کارگروه‌های تخصصی قوای سه‌گانه و سازمان‌های تابع نهاد رهبری به منظور رصد کردن چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلان و تهیه گزارشات ادواری و سالانه و موضوعی.
8)   جمع‌آوری، اخذ و ارائه گزارش عملکرد قوا و نهادهای تحت امر رهبری، عمومی و مردمی در راستای تحقق سندچشم‌انداز 20 ساله و سیاست کلی نظام.
9)  کمک به تهیه و تدوین شاخص‌ها، نماگرها و جداول کمی وکیفی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و سندچشم‌انداز 20 ساله.
10)     مدیریت و ایجاد ارتباط مؤثر در جهت مشارکت و همکاری نخبگان، اندیشمندان، صاحب‌نظران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف علمی، فنی، اجتماعی، سیاسی و پژوهشی در راستای تسریع و تحکیم راه‌های تحقق سندچشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی نظام.
11)     راه‌اندازی و هدایت شورای عالی نخبگان و مدیریت و سازماندهی عمومی نخبگان تحت عنوان مجمع ملّی نخبگان.
12)     ایجاد کانون‌های تفکر به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی.
13)  رصد مسائل مرتبط به چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام وگردآوری کلیه سئوالات و ابهامات مطرح در جامعه و پیگیری همه‌جانبه درخصوص ارائه پاسخ‌های صحیح و منطقی به آن. 
14)  راه‌اندازی، مدیریت و تغذیه اطلاعاتی و محتوایی سایت اینترنتی و مجازی سندچشم‌انداز و نخبگان، با قابلیت چت‌روم، ملاقات و جلسات مجازی و تحقق مدیریت الکترونیکی، ارتباطات آکادمیک و علمی در سطح مسئوولین، مدیران، کارشناسان و مردم بصورت دو سویه و یا چند سویه.
15)  برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در جهت تربیت مُبلغین سندچشم‌انداز و ارتقاء سطح علمی و انگیزشی منابع انسانی در سطح جامعه و ادارات در راستای تحقق سندچشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.
16)  تهیه سیاست‌های کلی پیشنهادی مربوط به بخش‌های مختلف و امور خاصی که از سوی مقامات صلاحیت‌دار به کمیسیون ارجاع می‌شود.
17)  ارائه گزارشات موردی یا تحلیلی از نحوۀ حرکت کشور، بخش‌ها و یا برنامه‌ها بسوی تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام.
18)  کمک به تهیه و تدوین شاخص‌ها، نماگرها و جداول کمی و کیفی برای نظارت بر حسن اجرای وظایف کمیته‌های تخصصی کمیسیون درخصوص نحوۀ حرکت کشور در راستای اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان با هماهنگی کمیسیون نظارت.
9)  برگزاری همایش‌ها، نشست‌های علمی و پژوهشی و کارگاه‌های آموزشی در حوزه اهداف سندچشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلان با همکاری دفتر همایش و پژوهش و شرکت در جلسات و نشست‌های علمی و تخصصی.
20)  ساماندهی امور نخبگان بمنظور بهره‌گیری مناسب واحدهای مختلف دبیرخانه از تجارب و ظرفیت‌های علمی آنان و همچنین ایجاد ارتباط و تقویت تعامل با نخبگانی که دارای جایگاه حقوقی در قوای سه‌گانه و شوراها می‌باشند با همکاری معاونت امور قوا و شوراها.
21)     ایجاد ارتباط مستمر با اداره کل امور اجرائی کمیسیون‌ها درخصوص نحوۀ عملکرد و چگونگی پیشرفت کار پروژه‌ها.
22)  ارائه مشاوره لازم به مقامات صلاحیت‌دار در حوزۀ وظایف کمیسیون.
23)  انجام سایر اموری که از طریق مقام مافوق ارجاع می‌گردد.