گزارش تصویری آیین گشایش دوره تربیت مدیران راهبردی استان خوزستان / 3 مهر‌ماه 1399