در هشتمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور مطرح شد:
«نظام مسائل در حوزه اقتصاد» باید با توجه به مبانی و مکتب اسلامی احصا شود
هشتمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با همکاری مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد.
 شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر صفار هرندی در هفتمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور:
اگر کارها بر وفق سیاست های کلی شکل بگیرد، اوضاع بهتر می شود
هفتمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با همکاری مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی با سخنرانی دکتر محمد حسین صفار هرندی برگزار شد.
 چهارشنبه ٢٤ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور:
حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است/اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های کلی محقق نخواهد شد
دکتر علیرضا زاکانی در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور مبتنی بر سیاستهای کلی نظام گفت:اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های کلی محقق نخواهد شد.
 پنج شنبه ١٥ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تبیین نقش «مرکز پژوهشهای مجلس» در تحقق سیاستهای کلی نظام در نشست بینات
ششمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت‌دار کشور مبتنی بر سیاستهای کلی نظام با عنوان بینات توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام با همکاری سازمان بسیج دانشجویی برگزار می‌شود.
 چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تبیین الگوی نظارت بر سیاستهای کلی نظام در نشست بینات
پنجمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت‌دار کشور مبتنی بر سیاستهای کلی نظام با عنوان بینات توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام با همکاری سازمان بسیج دانشجویی برگزار می‌شود.
 سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>